Cajsa Lindholm
leg psykolog, leg psykoterapeut
PresentationTerapiHandledningObjektrelationsteoriLästipsKontakt
Vem kan söka terapi?Hur kan terapin hjälpa?Hur går det till? Patient berättar
Vem kan söka terapi?

Till mig kommer människor som av någon anledning kommit till en punkt där de känner att de inte hittar vidare. Ångest, oförmåga att skapa eller behålla relationer, utbrändhet och stress i arbetssituationer, övergreppsproblematik, ätstörningar, psykiska kriser av olika slag, nedstämdhet och depression är exempel på problem.