Cajsa Lindholm
leg psykolog, leg psykoterapeut
PresentationTerapiHandledningObjektrelationsteoriLästipsKontakt
Vem kan söka terapi?Hur kan terapin hjälpa?Hur går det till? Patient berättar
Hur kan terapin hjälpa?

I terapin skapas en förståelse för orsakerna till problemen. Genom att förstå känslomässiga reaktioner, eller oförmågan att känna, öppnar sig möjligheter till alternativa handlingsvägar i nuet. Terapin blir ett ihopkopplande av sammanhang, där barndomens erfarenheter blir förstådda och integrerade. Målsättningen är att en person som går i terapi ska kunna omfatta och härbärgera sina känslor, i stället för att agera i en välbekant upprepning. Fokus för terapin är de svårigheter som finns i nuet, men vägen dit går via en förståelse av och känslomässig kontakt med det som en gång skapade problemen. Tryggheten i terapin skapar en bas för val som leder vidare till utveckling och fördjupad kontakt med det som är meningsfullt. Ärlighet och förankring ger lugn och ökade känslor av harmoni och glädje.