Cajsa Lindholm
leg psykolog, leg psykoterapeut
PresentationTerapiHandledningObjektrelationsteoriLästipsKontakt
Lästips

Lästips

 
Allard, Birgitta. (1976). Barnet inom oss. Psykologiförlaget.

Andersson, Britt., Brattbakk-Göthberg, Tulla., Liljeström, Gillan., Lindholm, Cajsa., Ståhle, Birgitta.,  Turstedt, Kerstin. (1999). Ett rum att leva i: Om djupgående psykoterapeutiska processer och objektrelationsteori. Carlssons bokförlag.

Miller, Alice. (1999). Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet. Månpocket.

Miller, Alice. (1982). I begynnelsen var uppfostran. Wahlström & Widstrand.

Miller, Alice. (1983). Du skall icke märka. Wahlström & Widstrand.

Sandin, Barbro. (1986). Den zebrarandiga pudelkärnan. Rabén och Sjögren.

Tudor-Sandahl, Patricia. (1983). Om barnet inom oss. Liber.

Winnicott, D W. (1993). Den skapande impulsen. Natur och kultur.
 
 
Den som vill läsa mer om objektrelationsteorin och förhållande till handledning kan ta del av mitt kapitel ”Vad kan man lära av fallet R.N? Om djupgående psykoterapeutiska processer och dess konsekvenser för handledning; från SandorFerenczi till Michael Balint, W.R. D Fairbairn, D. W Winnicott och Harry Guntrip”, ur den bok jag varit medförfattare till. Utdrag ur "Ett rum att leva i. Om djupgående psykoterapeutiska processer och objektrelationsteori" går att läsa under fliken "Handledning".