Cajsa Lindholm
leg psykolog, leg psykoterapeut
PresentationTerapiHandledningObjektrelationsteoriLästipsKontakt
Vem kan söka terapi?Hur kan terapin hjälpa?Hur går det till? Patient berättar
Hur går det till?

Terapi bygger på regelbundna samtal som utgår från de behov som patienten har. En timme per vecka, inte mindre, är det vanligaste. Vissa personer behöver i perioder komma två gånger per vecka. Man abonnerar på tiden.

Längden på terapin beror på problemens omfattning. Men eftersom arbetet syftar till en djupgående förståelse tar det också tid, från några år till betydligt längre om man har svåra erfarenheter. Det händer också att patienter som kommer är nöjda med en kort period av arbete. Man bestämmer sig för terapi först efter några inledande möten.