Cajsa Lindholm
leg psykolog, leg psykoterapeut
PresentationTerapiHandledningObjektrelationsteoriLästipsKontakt
Handledning

Jag ser handledning som en självklar förutsättning för psykoterapeutiskt arbete. På samma sätt som patienten behöver tid för att komma i djup kontakt med sig själv, behöver terapeuten tid för att lära. Att dela den terapeutiska erfarenheten och det betydelsefulla man gör för en annan människas liv med någon som står utanför och att bli bejakad i en egen utveckling är nödvändigt för ett växande. Lika lite som patienten kan vara ensam i djupgående processer, så kan terapeuten vara det.  Ibland kan det vara överväldigande att bära patientens utsatthet. Vad ska terapeuten lita till? Var går vägen? Handledarens uppgift blir att ”hålla” både patientens och terapeutens problematik och att omfatta situationen och hitta realistiska vägar ur det slutna system patienten, och ibland terapeuten, befinner sig i.

I texten som följer, ur boken "Ett rum att leva i" där jag är medförfattare, kan man läsa mer om min syn på psykoterapi och handledning ur ett objektrelationsperspektiv. Klicka på nedanstående länk för att läsa kapitlet "Vad kan man lära av fallet R.N.?"

http://cajsalindholm.se/Vad_kan_man_lara_av_fallet_RN.pdf