Cajsa Lindholm
leg psykolog, leg psykoterapeut
PresentationTerapiHandledningObjektrelationsteoriLästipsKontakt
Vem kan söka terapi?Hur kan terapin hjälpa?Hur går det till? Patient berättar
Terapi

Här kan man läsa mer om terapi och hur det går till. Under "Patient berättar" kan man ta del av en patients syn på terapi och vad terapi kan innebära.   

Den som är intresserad av handledning kan läsa om min syn på psykoterapi och handledning ur ett objektrelationsperspektiv i boken "Ett rum att leva i", under fliken ”Handledning”